Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury  
Przedmiot zamówienia
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Miasto Jasło  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
12  
Data publikacji od
2019-01-23  
Data publikacji do
2019-02-15  
Termin składania ofert
2019-02-08 10:00  

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Jasła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Załącznik nr 10 do SIWZ zostane udostepniony po otwarciu ofert.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 197,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik 1 SIWZ.doc 335 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 1a SIWZ.doc 136,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 1b do SIWZ.docx 67,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 1c.docx 21,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 3 SIWZ.doc 124,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 2.doc 440 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 2,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik 4 do SIWZ.doc 230,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 5 SIWZ.doc 423 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 7 do SIWZ.docx 23,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 8 do SIWZ.doc 137 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 9 do SIWZ.doc 130 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 6 do SIWZ.doc 146,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 6a do SIWZ.doc 140 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 92,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik 1 SIWZ ...dyfikacji.doc 331,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Szkodowść komunikacyjna.pdf 586,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 7 do SI...yfikacji.docx 30,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 4 do S...dyfikacji.doc 228 KB (doc) szczegóły pobierz
  Modyfikacja do SIWZ.pdf 196,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 612,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania nr 2.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ępowania.pdf 55,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się